Blog Image

noveller

nannette skriver

Tankerne kom og gik gennem Nannettes hoved. Madame ll var mere spændende, end Nannetten ogensinde kunne have forestillet sig det. Ikke blot interessant. Men virkelig spændende, så Nannette fik ”Sommerfugle i Maven”

Nannette var himmelfalden

Nannette_skriver Posted on man, juli 21, 2014 01:56:07

Nannette var himmelfalden. Helt uventet var hun fanget af en herskerinde, der virkelig selv ville noget med hende. Hun havde betalt herskerinden, hvad hun havde krævet. Det blæste herskerinden på. Nannette stod fuldstændig nøgen, og hendes tøj var låst ned. Hun ville ikke kunne få fat i det og gå. Hun var fanget i en fælde, hun i drømme altid havde ønsket sig. Nu kunne herskerinden gøre med hende, hvad hun ville. Nannette har aldrig glemt denne situation med tøjet låst nede. Det var hendes første møde med en virkelig domina.
”Hvad skal du i morgen?” spurgte Madame. ”Jeg skal på arbej-de!” svarede Nannette, og det var sandt.
”Det kan du ikke!” svarede Madame. ”Du skal blive her i nat! Jeg skal bruge dig! Du kan begynde med at gøre rent! Alt støv skal væk! Alle gulve skal vaskes! Jeg har en stuepigedragt til dig. Den får du ikke! Du skal være nøgen. Der kommer gæster, der uden tvivl ger-ne vil ligge med en nøgen pige som dig! De skal kunne se den vare, de køber! Jeg har sat din krop er til salg for hver den, der vil have den. Bare for en times tid. Og kom så i gang med rengøringen! Du skal ik-ke tro, du kan komme her uden at gøre gavn! Og der skal rene lagner på sengen, for at de kan ligge ordentlig med dig!”
Nannette gjorde meget ud af det. Hun turde ikke andet. Hun støvede af. Hun vaskede gulve og tørrede panelerne af og hun redte Madames store seng.
Madame overvågede hende, men havde ind imellem besøgende, så Nannette var alene. Med den store seng ved siden af. Så hamrede hjertet i brystet på hende. Hun anede, at der blev forhandlet om hen-des krop.
Nannette var grædefærdig, hun var kommet ud i noget, hun slet ikke kunne klare. Hun blev misbrugt på det groveste. Hun skulle hol-de hele huset i stand som stuepige. Samtidigt skulle hun være til rå-dighed for alle de mænd, Madame kunne sælge hendes krop til, og hun havde en krop, der var nem at sælge, blot prisen var rimelig.
Omsider kom Madame ind. ”Du har gjort det pænt!” sagde Ma-dame. ”Kunne du ikke tænke dig at blive min faste slavinde?” Ingen mænd havde budt højt nok til at få hende. Men det kunne hurtigt ændre sig.
Den nat sov Nannette for fødderne af sin herskerinde i den sto-re seng. Stadigvæk helt nøgen. Så ringede vækkeuret.
”Du skal på arbejde!” sagde Madame søvnigt. ”Op med dig!” Madame stod også op. ”Har du tænkt over mit tilbud?” spurgte Ma-dame? Vil du være min faste slavinde?”
Nannette lagde sig pænt på knæ foran sin herskerinde. ”Må jeg godt få mit tøj?” spurgte hun. ”Jeg stillede dig et spørgsmål!” sagde Madame. ”Jeg forventer dit svar!”
”Må jeg godt få mit tøj?” spurgte Nannette igen. Og så fik hun det. Men Madame ville virkelig godt have beholdt hende. De havde li-gesom kemi sammen, og Nannette havde slikket hende imellem bene-ne om natten, Helt af sig selv.
Da Nannette var klædt på, tillod hun sig et enkelt spørgsmål, inden hun gik. ”Ville De virkelig have solgt min krop, hvis Deres besø-gende havde budt højt nok?”
”Nej sagde Madame!”
” Selvfølgelig ikke!”
”Det spørgsmål var slet ikke oppe. Det kunne jeg aldrig have gjort, uden at du var min faste slavinde. Men så kunne jeg også godt have gjort det! Så ville det have været naturligt!”
”Men jeg fik gjort rent! Og du fik hele oplevelsen! Og så er det tid til at komme på arbejde! Du kan ikke sige, du ikke fik noget for pengene! Jeg håber, du har lært noget af det, men ville godt have be-holdt dig! Jeg kunne godt lide dig!”
Nu har Nannette over Internettet fundet Madame ll. Nu er hun virkelig kommet på den rette hylde og føler sig først nu rigtig seksuel lykkelig. Det kan ikke være bedre.
Tusinde tak til Madame ll.
Men også en tak til den ukendte herskerinde, der i sin tid gav Nannette et godt skub på vejen til at realisere sine seksuelle drømme.
Nannette kender hende ikke.
Måske findes hun i kredsen omkring Madame ll. og genkender historien, når hun her læser den her – – –Nannette begynde at stykke tingene sammen.

Nannette_skriver Posted on man, juli 21, 2014 01:55:16

Nannette begynde at stykke tingene sammen. Nannette vidste fra Madames hjemmesider, at Madame også havde en sådan hemme-lig loge. Og Madame havde flodhestepisken på væggen i sine lokaler. Og Madame havde ”Afrikansk opdragelse af slaver og slavepiger”. Det var så tæt på, som det kunne komme. Efterhånden som Nannette kunne kombinere tingene, blev Madame ll mere og mere interessant. Og frygtindgydende. Der skete ting i Madames hemmelige loge, ingen måtte kende noget til. Slet ikke Nannette, der har det med at skrive.
Læser man Marquis de Sades bog ”O´s Historie” får man et le-vende indtryk af, hvordan det foregår og er foregået. Det er ikke ren fantasi. Bogen er nok, men uden tvivl har han fået sine idéer udefra.
”O” var en ung, smuk, intelligent pige fra det højeste borger-skab. Hun blev inviteret ud af en gentleman, der udgav sig for greve. Der skulle være fest på hans gods og han ønskede at se hende til fe-sten. Hun var mere end fortryllet over denne invitation ind i de fineste kredse. Han ville endda selv hente hende i sin Rolls-Royce med privat chauffør. Finere kunne det ikke være.
Pigen troede, det skyldtes hendes flotte fremtræden og lækre skikkelse, og hun var dejlig. Men hun blev klogere. I stedet for at køre hende til sit gods, kørte han hende ud til en middelalderborg uden for Paris, hvor hun blev klædt af og lagt i lænker. Allerede på vejen havde han bedt hende tage sine trusser af. Hun havde undret sig, men kun-ne ikke sige sin greve imod. Hun tog dem af og gav ham dem. Han brugte dem koldt som trofæer og souvenirs for nedlagte piger.
Der, hvor de skulle hen, gik pigerne ikke med trusser, havde han sagt. Det gjorde de heller ikke. Nu lå hun i en fangekælder under en middelalderborg splitter nøgen og lænket med kæder. Hun var ude af fatning men kom ud i det helt vilde, da hun opdagede, at fangevog-teren havde ret til at nedværdige hende ved selv at bruge hende sek-suelt. Og gjorde det. Og havde lov til at bruge pisk. Al hendes værdig-hed forsvandt. I kælderen her skulle hun tæmmes, før hun blev givet videre til brug for de ædle herrer i logen. Og hun var ikke alene, kun-ne hun forstå. Der var andre indfangne piger end hende.
Hvad pigerne her blev brugt til og udsat for, må man selv læse. Fantasien var uden grænser og det var perversiteterne også. Det var en sadomasochistisk loge for de udvalgte. De afrikanske slavepigers afretning, og brugen af dem, kan aldrig have været værre, end hvad der beskrives i denne bog, og dermed er vi tilbage ved Madame ll, der også har hele udstyret lige ved hånden fra logen og flodhestepisken til den afrikanske dressur af slavinder, hvor alt tages fra dem.
Det var ikke kun nysgerrigheden, der drev Nannette. Det var også hendes køn, der drev hende i retning af Madames Hemmelige Loger. At blive virkelig indfanget til virkelig slavinde og afrikansk af-rettet ville være noget helt andet end at komme til Madame frivilligt.Marquis de Sades bog

Nannette_skriver Posted on man, juli 21, 2014 01:54:17

Tankerne kom og gik gennem Nannettes hoved. Madame ll var mere spændende, end Nannette nogensinde kunne have forestillet sig det. Ikke blot interessant. Men virkelig spændende, så Nannette fik ”Sommerfugle i Maven”, som man kalder det.
Nok havde Nannette i sin afrettelse smagt ridepisken i sin bag-del mere end én gang, men det var for intet at regne i forhold til den flodhestepisk, der hang på væggen hos Madame. Den kunne flå en pi-ge totalt. Blot synet af den skabte frygt og respekt hos Nannette med hendes viden om, at Madame havde Hemmelige Loger med ”Afrikansk Dressur” af slavinder. Madame måtte være stor. Uden tvivl den stør-ste af alle. Solen over alle Sole. Gudinde over alle sadomasochismens små afguder. Madame måtte være tilbedt af tusinder.
Hvor mon de lå, Madames Hemmelige Loger, hvor alt kunne ske i sadomasochismens hellige navn? Her i landet? Eller i andre lande? Det var ikke piger, der bare kunne gå hjem bagefter. Så meget var sikkert. De var virkelige slavinder, der ingen frihed havde på nogen måde. Det tiltalte Nannette. Hendes køn reagerede på det som med de dresserede negerpiger fra Afrika, der kunne ydmyges til total lydighed.
Nannette kunne ikke sove om natten ved tanken om sådanne steder, hvor nøgne piger blev brugt til alt. Og dresseret til alt. Nannet-te onanerede efter det. Hun så op til Madame, beundrede Madame og respekterede Madame og elskede i virkeligheden Madame for det, hun stod for. Men hvordan komme ind i De Hemmelige Loger?
Madame havde mange slavinder som Nannette. Hvorfor var de ikke gået videre til De Lukkede Loger? Måske kunne man ikke selv søge? Blandt sine slavinder skulle Madame nok selv finde dem, der var egnede til at komme ind? At have seksuelle drifter til underkastel-se var ikke nok i sig selv? Så kom Nannette i tanke om de piger, der blev kørt særlig hårdt. Som intet måtte have, end ikke deres egne penge, og som intet måtte foretage sig uden at spørge først.
Var det noget, de piger seksuelt kunne lide og havde behov for? Dominans i særklasse? Eller var det et led i udvælgelsen? Madames bedømmelse af dem? Nannette kunne tænke, at der var sammenhæng i disse ting. Nannette var aldrig blevet spurgt. Hvorfor ikke? Svaret kunne være, at de først skulle vise sig værdige til det. Og modne.
Madame havde det samme princip med at brændemærke sine slavinder. De skulle først være værdige til det. Ikke enhver slavepige kunne bære Madames brændemærke dybt i sit kød som dyr på mar-kedet. De skulle ønske at blive brændemærket som en tilbedelse af Madame. Og de skulle være værdige til det. Det var Madames niveau. Nannette beundrede hende. Det samme gjorde sig nok gældende hvad angik Madames Loger. Madame ville selv føre de slavinder ind, hun vurderede, var brugbare til det hele, ganske som i Marquis de Sades bog.logeaften for sadisterne

Nannette_skriver Posted on man, juli 21, 2014 01:53:28

Nannette vil her berette om noget helt usædvanligt, men komplet liderligt, hun har oplevet syd for den danske grænse, men som aldrig har fundet sted herhjemme. Imidlertid er Madame LL blevet interesseret i det, efter at have hørt Nannettes beretning. Måske er andre også interesserede i det, men det er specielt for fødte sadister, der er helt ligeglade med at tæve slavinder ud over alle grænser. Nannette er masochist, hvorfor det gjorde et særligt indtryk på hende at opleve denne scene. Hvor ville hun gerne have været i disse slavinders sted. Det må være vidunderligt at lade sig tæve næsten ihjel til fordel for sin ejer og herskerinde. Hvor ville Nannette gerne det. Nannette ville ofre sig totalt for Madame LL., som hun sætter over alt i verden. Madame LL er hele livet for Nannette.

Det var inde i en hemmelig loge i Det Sorte Univers. Langt inde. Dybt inde, hvor slavinder virkelig var slavinder, der kun var kød, der kunne bruges til alt. Tæves til det ukendelige. De var ikke mennesker. Slavinderne i det miljø var kun dyrekød, der kunne bruges til det mest perverse. Men de havde som masochister selv drifterne til det og kunne lide det. De elskede at være slavinder for de mest krævende Mastere og var endog stolte over at tilhøre den største og mest krævende Master af alle. De kunne endda prale over for hinanden.

Det var logeaften for sadisterne. Vi kender alle træheste fra legetøjsbutikkerne, som børn kan ride på. Der er vanger under, så de rigtigt kan gynge på dem, om de bruger underlivet på den rette måde, så de rigtigt kan sætte dem i gang, som red de virkeligt.

Disse træheste var imidlertid anderledes. De var væsentlig større, helt op til næsten mandsstørrelse med hoveder, der grangiveligt mindede om ægte heste. De nøgne piger blev befalet til at kæle med hestenes hoveder og bede dem om et ridt, der kunne overgå alt. Pigerne slikkede dem om mulen for at få hesten til at gøre alt, hvad den kunne for et fuldkomment ridt, der kunne vare i timer.

De nøgne slavepigers herskere eller herskerinder stod bagved og betragtede dem og blev stærkt seksuelt ophidsede af synet. Det gled over i det perverse, for i virkeligheden var det et væddemål imellem sadister på tusinder af kroner om hvem, der kunne drive sin pige længst.

Træhestene var ikke almindelige træheste, som vi kender dem, børn kan ride på. De var i overstørrelse, men de var ikke til at sidde på. Siderne på hesten mødtes i en overkant, der var knivskarp, og kunne skære ethvert skød i stykker. Det var disse træheste, pigerne blev sat op på. Deres fjams ville således aldrig kunne overleve dette ridt.

Måske kunne pigerne for korte øjeblikke lette bagdelen fra træhestens knivskarpe overkant ved at klemme knæene sammen om hestens glatte sider, men det havde man taget højde for. Var pigen sat på hestens skarpe ryg, blev hendes skamlæber sømmet fast til hesten ryg. Hun ville aldrig ved at klemme knæene sammen om hestens sider kunne hæve sig det mindste fra den skarpe kant. Hun kunne kun blive siddende ganske roligt for at mærke hestens skarpe ryg i sit mellemkød.

Så langt, så godt.hemmelig loge 1

Nannette_skriver Posted on man, juli 21, 2014 01:52:46

Nannette vil her berette om noget helt usædvanligt, men komplet liderligt, hun har oplevet syd for den danske grænse, men som aldrig har fundet sted her-hjemme. Imidlertid er Madame LL blevet interesseret i det, efter at have hørt Nannettes beretning. Måske er andre også interesserede i det, men det er specielt for fødte sadister, der er helt ligeglade med at tæve slavinder ud over alle grænser. Nannette er masochist, hvorfor det gjorde et særligt indtryk på hende at opleve denne scene. Hvor ville hun gerne have været i disse slavinders sted. Det må være vidunderligt at lade sig tæve næsten ihjel til fordel for sin ejer og herskerinde. Hvor ville Nannette gerne det. Nannette ville ofre sig totalt for Madame LL., som hun sætter over alt i verden. Madame LL er hele livet for Nannette.

Det var inde i en hemmelig loge i Det Sorte Univers. Langt inde. Dybt inde, hvor slavinder virkelig var slavinder, der kun var kød, der kunne bruges til alt. Tæves til det ukendelige. De var ikke mennesker. Slavinderne i det miljø var kun dyre-kød, der kunne bruges til det mest perverse. Men de havde som masochister selv drifterne til det og kunne lide det. De elskede at være slavinder for de mest kræ-vende Mastere og var endog stolte over at tilhøre den største og mest krævende Master af alle. De kunne endda prale over for hinanden.Afslutning.

nannette Posted on man, juli 21, 2014 01:44:33

Afslutning.

Men det var sadisternes dag den dag i den lukkede loge. Her spillede man ikke som i poker med kort, jetons eller på anden måde med rede penge. Som man på galopbanen spillede på heste, spillede man her på nøgne piger, der blev drevet til det yderste. Og det var store beløb, der blev sat på hver pige. Det var spændende, og det var underholdende, for pigernes ridt kunne vare i timer.

Var en pige sat på træhestens knivskarpe æg, var der stadigvæk stigbøjler, hun kunne have fødderne i og lette trykket fra sit skød. Men så var det, at hendes skamlæber blev sømmet fast, og stigbøjlerne fjernet. Hele hendes vægt hvilede nu kun på hestens knivskarpe ryg med benene hængende frit ned på hver side af hesten alt for skrå og glatte flader. Alligevel. Det kunne pigerne godt tåle, selvom de allerede følte smerter.

Der var god tid til det hele, og forsamlingen fulgte med i alle detaljer. Som på ga-lopbanen kunne man også her gå helt tæt på de nøgne piger, der sad på hestene for at bedømme dem, før man satte penge på dem. Én af dem havde kastet hove-det helt tilbage for på den måde at bekæmpe smerten fra sit skød. På en anden kunne man se hendes smukke, slanke mave bevæge sig i dybe vejrtrækninger for på den måde at overvinde smerten fra hendes allerede lemlæstede skød.

Dette var dog kun fremvisningen af pigerne, mens alle blev opfordret til at sætte flere penge på dem. De fik en tømme i hånden fra bidslet på hesten og så virkelig ud som rigtige små beridere. Det egentlige ridt var slet ikke begyndt endnu. Der skulle meget mere til, før fødte sadister kunne være tilfredse, og det skulle de få.

Der skal lodder om benene, lød det fra de ophidsede tilstedeværende. Deres egen vægt er ikke nok! De skal virkelig vide, hvad det vil sige at ride træhest! Og det fik de. Om anklerne fik de spændt poser, hvori man kunne lægge brosten, som kun-ne forøge deres vægt med mere end det dobbelte af deres egen. Op til tre gange deres egen vægt. Det kunne pigernes kød ikke holde til. Hestens knivskarpe ryg begyndte så småt at arbejde sig op i pigernes underliv. Selv lukkemusklen i deres bagdel blev nu berørt, og pigerne skreg. Til gengæld var der nu noget ved at være sadist. Flere af dem gik ud for i smug at onanere. Det var vidunderligt at se slav-inder blive behandlet på den måde. Man elskede at se ødelagt kød. Pigernes blod fra deres ødelagte mellemkød sivede allerede ned ad hestenes sider. Det var helt, som det skulle være. Billedet var totalt. Men stadigvæk. Det egentlige ridt var slet ikke begyndt endnu. Hestene stod stille.

Så kom det. Da alle havde bedømt de nøgne piger på nærmeste hold og også hav-de følt på dem og gjort deres indsatser, kom befalingen: Start Ridningen! Den be-faling udløste et hav af piskeslag over de nøgne pigers rygge. De blev tævet til at glemme alt om deres skød for med deres underliv at sætte hestene i bevægelse. Og hestene kom i bevægelse. I fuld galop, for pigerne blev desperate for at undgå de frygtelige slag af alle slags piske. Fra ridepiske til flodhestepiske, der kunne svøbe sig om hele kroppen for at tage bryster og brystvorter med i frygtelige slag.

Pigerne var desperate og vidste intet mere. Kun at deres skød nu var ligegyldigt. Piskeslagene var alt. Pigerne blev drevet til afsindighed. I et forrygende ridt af blod og smerte og træthed blev pigerne drevet til det sidste. Hestene gyngede på deres vanger, som havde de aldrig bestilt andet. Det tog timer, hvori tilskuerne var i ekstase. Pigerne græd af træthed, men blev tævet til at fortsætte til forsamlingens jubel. De red i et hav af blod og smerte. Deres skød var for længst revet op. Helt op i underlivet måske, men piskene gjorde deres arbejde, så ingen pige turde hol-de inde. Pigernes blod drev ned ad hestenes sider. Tilskuerne var vilde. De kunne ikke få nok. Med tilråb krævede man at drive pigerne endnu videre.

Nannette havde fået nok. Hun ville ikke se mere. Hun vidste, at nu ville pigerne falde fra en for en af simpel træthed, så end ikke de mest perverse piske kunne drive dem længere. Kun én ville blive tilbage til ære for sin besidder. Det kunne så være en Master eller en Herskerinde.

Yvonne var lige glad. Hendes trusser var våde fra hendes skede, men hun opleve-de det ikke, som sadisterne gjorde det. Hvor ville Nannette gerne have været en af de piger, der blev tævet til at ride til det yderste. Nannette var masochist og var helt væk i tanken. Hvor ville det have været vidunderligt at blive tævet af sin egen Herskerinde til at give sig hen på den måde. Nannette forestillede sig hvorledes det ville have været, om det havde været Madame LL, der havde drevet hende frem på den måde. Nannette anså Madame LL for næsten at være sin Gudinde.

Det afsindigt vilde ridt med nøgne slavinder gjorde et uudsletteligt indtryk på Nannette, hvori sadistiske mænd gamblede om, hvilken pige, der kunne holde ud længst. Formuer stod på spil. Nåde var et ukendt ord. De skulle drives til det yderste. Og blev det.

Nannette tog hjem igen for at fortælle Madame, hvad hun havde oplevet. Slavin-der, der kun var kød. Intet andet. Der var end ikke det mindste menneskelige træk i det. Det var slagtekød og penge det hele.

”Det ved jeg!” sagde Madame. ”Hvad havde du forestillet dig?” spurgte Madame, da Nannette vendte hjem. ”Tror du, du var nede på sommerferie? Du er en lille naiv størrelse!”

”Nej!” sagde Madame. ”Jeg har allerede bestilt de første heste til mit eget brug! De bliver lavet til mig i Tyskland som tro kopier af dem, du har set. De kommer om nogle måneder. De skal laves i hånden med alt tilbehør”.

”Du skal ride dem alle til! Du skal være min lille berider! Så vil jeg udfordre alle på Internettet til at duellere med dig eller bare overvære duellen imod betaling. Og der vil også kunne sættes penge på jer. Væsentlige beløb!”

”Jeg er sikker på, du vil gøre mig ære! Du vil vinde over dem alle!”

Nannette lå nøgen på gulvet og hørte Madames ord. Hun vendte sig om, trykkede sit ansigt imod gulvet og svarede som en sand slavinde kun kan svare:

”Ja! Madame!”

Andre ord findes ikke i en slavindes ordbog.

Nannettes drøm fra Tyskland skulle til at gå i opfyldelse – – –Nannetttes tanker gik endnu videre til hendes helt unge dage

nannette Posted on man, juli 21, 2014 01:43:45

Nannetttes tanker gik endnu videre til hendes helt unge dage, hvor hun også havde været en eftertragtet pige, der sagde nej til alle tilbe-dere. Nannette havde ikke selv været spor bedre end Madame, for Nannette havde drifter, ingen andre kendte.
Nannette husker klart, hvorledes hun første gang vovede sig ind på en såkaldt massageklinik. Hun vidste godt, det ikke havde meget med massage at gøre. Hun var flov ud over alle grænser, men hun overvandt sig selv og gik ind.
Nannette blev mødt af en meget sød og velmenende ung pige. Ikke et ondt ord om hende. ”Hvad er du til?” spurgte hun. ”Hvad vil du have lavet?”
”Jeg vil ikke have lavet noget!” svarede Nannette. ”Jeg ville bare lige se!” Og det var så rigtigt, som det var sagt. ”Du er altid velkom-men en anden gang!”, sagde den unge pige smilende og lukkede døren op for hende stadigt med et stort smil. Det var Nannettes første ople-velse på det erotiske område.
Nannette var let forvirret. Hun havde ventet sig noget andet. Dette var jo bare som at gå i Brugsen. Sige, hvad man ville have gjort, betale og få varen leveret. Helt efter bogen. Det var slet ikke Nannete. Hun havde helt andre seksuelle drifter. Hun ville voldtages.
Ud fra annoncer prøvede Nannette også andre såkaldte klinik-ker og kom herigennem længere ind i Det Sorte Univers. ”Klæd dig nøgen!” kunne en såkaldt Madame befale. ”Læg dit tøj på stolen der!” Nannette adlød, men tøjet blev helt inden for Nannettes egen række-vidde. Hun kunne bare tage det på igen, hvis hun selv ville. Nannette følte, det hele blot var et skuespil for galleriet. Nok skulle hun lægge sig på knæ for en såkaldt herskerinde, men denne såkaldte hersker-inde følte sig bare frem til, hvad Nannette selv kunne ønske sig og gik ikke et skridt videre end til det. Nannette fik, hvad hun havde betalt for. Ikke for en krone mere. Der var intet, den såkaldte herskerinde selv ville med en sød pige som Nannette. Og tænk, hvad hun kunne være brugt til.
Alligevel kunne det være gået galt for Nannette, for den dag lø-ber hun ind i en herskerinde, der også vil noget selv. Mere end Nan-nette havde forestillet sig.
”Tag dit tøj af!” befalede denne ukendte herskerinde. På hendes stemme kunne Nannettes natur straks mærke, at der nu var tale om noget andet. Nannette gjorde som befalet. ”Giv mig det!” var hersker-indens korte befaling. Nannette begyndte at blive klam imellem bene-ne. Dette var noget nyt, der mere talte til Nannettes instinkter. Så tog Madame tøjet fra Nannette for at lægge det ned i en stor, norsk drag-kiste, der stod langs den ene væg. Så satte Madame låsen i.
”Her er det mig der bestemmer!” sagde Madame. ”Jeg bestem-mer, når du kommer! Og jeg bestemmer, når du går! Forstået!”Nysgerrighed er en piges værste dyd

nannette Posted on man, juli 21, 2014 01:42:44

Nysgerrighed er en piges værste dyd, siges det. Sådan var det også for Nannette. Nu, da hun var alene i rummet, turde hun godt rejse sig op for at løbe hen og lyt-te ved døren. Hendes bare fødder gav ingen lyd fra sig. Nogle af pigernes skrig var fuldstændig hæse. Hvad foregik der? Nannette vovede at åbne døren, hvad ingen anden slavinde nogensinde ville have vovet. Men Nannette var nøgen og på bare ben og hurtig som en lille Gazelle. Hun skulle nok uden en lyd komme på plads, hvis noget uventet skulle vise sig.

Så blev Nannette klar over, hvorfor pigerne skreg så hæst. Madames pisk ramte dem med fuld kraft i skødet. Der var ingen tvivl længere. De skulle bruges til Ma-dames træheste. Ellers piskede man ikke en pige i skødet. En piges skød var for værdifuldt på anden måde.

Nannette listede ind på sin plads på gulvet igen. I dette øjeblik var hun den mest lydige lille slavinde i hele verden. Hun var hundeangst. Men hvor blev pigerne af, når de blev revet af træhestene, fordi de ikke længere havde kræfter til at vinde? Det spørgsmål spøgede stadigvæk i Nannettes hjerne. Man så dem aldrig mere!

Pigerne holdt op med at skrige. Madame var tilbage i rummet. Nannette lå som den mest artige lille slavinde med ansigtet ned i gulvet. ”Sæt dig op!” befalede Madame. Nannette adlød Madames befaling og sad nu i knæliggende stilling med bagdelen pænt imod sine hæle og med øjnene rettet imod gulvet.

”Har du lyttet ved døren?” spurgte Madame. Det var et skud i blinde. Men Ma-dame kendte piger. Så det var en fuldtræffer.

”Ja, Madame!” svarede Nannette. Nu var det om at krybe. Hun turde ikke andet. Hendes svar tog Madame næsten som noget naturligt. I bund og grund kunne hun godt lide Nannette. Og Nannette elskede sin Madame. De to piger gav hinan-den et lille spillerum, som ingen anden slavinde havde.

”De skal ride træhest for Madame!” fortsatte Nannette. ”De skal forenes med en træhest ved deres køn! Hver pige skal være en Kentaur!” Madame svarede ikke.

Så var det, at Nannette tog mod til sig og rakte sin pegefinger i vejret som en artig skolepige. ”Hvad har du at sige?” spurgte Madame. Det gav slavinden Nannette lov til at tale: ”Hvor bliver de piger af, der ikke længere kan ride træhest, fordi de er ødelagte i skødet? Og deres kvindelige former pisket til ukendelighed? Man møder dem aldrig siden?

”De bliver solgt!” svarede Madame. ”Der er altid en eller anden sort høvding i Afri-ka, der ønsker sig en hvid slavinde som symbol på sin magt! Der er sorte marke-der i Afrika, hvor de bliver solgt på auktion! Så forsvinder de, uden at vi ved mere.

Nannette vidste, at Madame i Det Sorte Univers havde sine forbindelser. Uden tvivl kunne det godt være sandt, hvad Madame sagde. Men var det? Det var utro-ligt, om det var sandt!

Det fandt Nannette ikke ud af. Nannette ønskede at tro, det ikke var sandt. Hun ønskede aldrig at komme væk fra sin Madame. Og hvad en pige tror på. Det vil altid være sandheden for hende – – –« ForrigeNæste »